Duurzame chemie: droom of werkelijkheid?

concept

Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet de uitstoot van broeikasgassen fors verminderen. Voor bijvoorbeeld Nederland betekent dit een reductie van 95% van de CO₂-uitstoot in 2050. De chemische industrie moet een drastische transformatie ondergaan om dit mogelijk te maken. Brightsite ondersteunt hierin door het mogelijk maken van technische innovaties in de transitie van energie en grondstoffen, digitalisering en netwerken in regionale, nationale en internationale context.

[image_with_animation image_url=”495″ alignment=”center” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%” margin_bottom=”20px”]

Brightsite wordt het kenniscentrum voor de verduurzaming van de procesindustrie. In januari tekenden de samenwerkende partijen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus hiertoe een Memorandum van overeenstemming (MOU) dat de basis vormt voor een samenwerkingsovereenkomst voorzien voor 1 april 2019. De partners stellen mensen, middelen en faciliteiten beschikbaar om Brightsite in te richten, partners in binnen- en buitenland te betrekken en projecten te starten. Brightsite geeft hiermee een impuls aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën waarmee de chemische procesindustrie haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren, in lijn met de klimaatopgave en energietransitie. Het centrum sluit nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de Provincie Limburg.

Bijdragen aan een duurzame toekomst
Als de procesindustrie aan de klimaatdoelstellingen voor de toekomst wil voldoen is niet alleen een transitie naar andere energiebronnen nodig, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen. In de chemische sector wordt nog veel gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen en energiedragers met de daaraan verbonden emissies. Brightsite gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de chemische procesindustrie naar andere energiebronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken. Het centrum wordt gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus. Als onderdeel van het ecosysteem op de campus, vormt het een unieke kennisbasis om ideeën uit laboratoria op te schalen en na implementatie in de productiefase verder uit te bouwen. Lia Voermans, kwartiermaker vanuit Brightlands Chemelot Campus: “Wereldwijd is er al veel onderzoek gedaan, maar dit heeft vaak nog niet tot bruikbare oplossingen geleid. Er zit een enorm gat tussen een goed idee dat op kleine schaal werkt en de toepassing ervan op commerciële schaal in de industrie. Bovendien wordt verrassend weinig gewerkt aan de grote bronnen van CO₂, daar is extra inzet nodig. Chemelot is de plek bij uitstek om dit mogelijk te maken.”

Samen het verschil maken
Voor deze transitie moeten nieuwe kennisdomeinen worden ontwikkeld en daar is Maastricht University uitstekend toe in staat. Bakir Bulic, kwartiermaker vanuit Maastricht University: “Deze samenwerking levert niet alleen nieuwe onderzoeksresultaten op, deze resultaten kunnen direct worden ingezet voor de maatschappij. Duurzaamheid staat hoog op zowel onze- als de maatschappelijke agenda. De Provincie Limburg onderkent het belang. Met hun steun kunnen we echt het verschil maken.”

TNO beschikt over aanvullende kennis en kunde van diverse in aanmerking komende duurzame processen. Dick Koster, kwartiermaker vanuit TNO: “Het is een unieke kans om beschikbare kennis en nieuwe technologie voor ‘Climate Proof Chemistry’ op industrieel relevante schaal te ontwikkelen en te demonstreren aan internationale marktpartijen. De opgave is fors en vereist veel kennis van duurzame processen, die in dit centrum bijeen worden gebracht. Sitech Services vormt de verbindende schakel. René Slaghek, kwartiermaker vanuit Sitech Services: “Wij ondersteunen een scala aan verschillende chemische bedrijven op deze site, onder meer door implementatie van verbeterideeën om het maximale uit de fabrieken te halen. Door onze contacten met de chemische bedrijven op deze site kunnen we een fieldlab situatie creëren voor het opschalen van kansrijke technologieën. We testen nieuwe duurzame oplossingen, zoals bijvoorbeeld waterstofproductie uit alternatieve grondstoffen en het elektrisch opwekken van hoge temperaturen. Maar ook kunststof circulariteit; het zo lang mogelijk blijven hergebruiken van plastic. Het opschalen hiervan naar concrete toepassingen in de fabrieken is een vak apart.”

Torenhoge ambities

De ambities van Brightsite zijn zeer hoog, eindigt Lia. “We willen een centrum creëren voor ontwikkeling en toepassing van technologische kennis waar bedrijven uit de hele wereld terecht kunnen. Een centrum waar voldoen aan de klimaatdoelstellingen hand in hand gaat met wereldwijd concurrentievermogen. Waar we met de industrie de benodigde technische innovaties ontwikkelen om de transitie naar duurzame energie en grondstoffen mogelijk te maken. En een centrum met een positieve invloed op de werkgelegenheid in de regio.”

[vc_gallery type=”image_grid” images=”499,500″ layout=”2″ item_spacing=”default” gallery_style=”7″ load_in_animation=”none”]